ניסים פרדס זצ"ל 

  Pardess <  Pardes <  Paredes  =  פרדס < פארדיש <  פארידיס

 

Home
שורשי משפחת פרדס
הרב אליהו פארידיש זצ"ל
הרב בן-ציון נסים פרדס זצ"ל
הרב אליהו פרדס זצ"ל
אברהם פרדס זצ"ל
ניסים פרדס זצ"ל
שלמה פרדס זצ"ל
ראובן אלקלעי ז"ל
אברהם בן-נון הי"ד
מסיפורי המשפחה
יבדלו לחיים טובים
Spain אקטואליה
ספר כתובות משפחתי
יצירת קשר T V
אתרי הנצחה
תמונות מכנסים משפחתיים
עצרת זכרון 17-04-2012

 

 

נסים פרדס בן זהרה והרב אליהו פרדס זצ"ל

נסים פרדס -  מורה, מנהל ומחנך. עסק בהוראה בירושלים בבית-ספר אוהל-משה ובבית-ספר קרית-יובל, בבית-שמש מנהל בית-ספר 'שמשון',  בבני-ברק סגן מנהל בית-ספר 'קוממיות' וברמת-גן מנהל בית-ספר 'נטעים'.

 העמיד תלמידים הרבה ונערץ על רבבות תלמידיו, חניכיו וחבריו. בשליחות הסוכנות-היהודית כמרכז החינוך היהודי בתורכיה (1956-58), וטיפל גם בעידוד העליה ובהצלת ס"ת וכ"ק מקהילות אלה.

 נודע כמשכין שלום וכמגשר בישור הדורים ומחלוקות בארץ בכלל ובירושלים בפרט. נאומיו ופרושי תורתו  הקנו לו בחו"ל ר"ת שמו: הרנ"פ. בשנות החמשים מקים בית"ס, מורה ומרצה בקרב העולים. 

בשנות הששים בקרב נוער השוליים ופעיל בקליטת עליה. במלחמת העולם השניה השתתף בבניית ה'אנגרים' של הצבא הבריטי, בתעשית הממתקים ובהכשרת הפלמ"ח בדגניה (1942). בשנות העשרה לחייו מוצאים אותו במחנות-העולים, מייסד תנועת הנוער 'המשמר הצעיר' (ברוח דתית לאומית) ותנועת הבגכ"ים (ברית גואלי כבוד ישראל). 

מפקד בית"ר בימין-משה וממפקדי האצ"ל בירושלים בקרבות מלחמת השחרור. 

בעל מגן האצ"ל, מגן י-ם ואותות העל"ה והקוממיות. 

בהנהלת מוסדות ציבוריים בהם מסדר'הבונים-החופשים' פרסומים ושירים על בעיות נוער, עדה וחברה - חלקם בכינויו הספרותי ב.קנאי. 

נולד בירושלים בכ"ג בטבת, תרפ"ג (5.1.1923).

 נשוי לשושנה (לבית סידס).

בניו:אליהו-מיסד ומנכ"ל "מיקרוטסט בע"מ" ,

אהרון-מיסד ומנכ"ל "אלפא מסופים ומדפסות בע"מ"

 וזהורית לוי.

נפטר י"ח אדר ב' תשס"ג 22 במרס 2003

בנם של זהרה והרב אליהו פרדס זצ"ל

היה נשוי לשושנה פרדס. אביהם של אליהו, אהרון וזהורית

.מקום קבורתו , בית עלמין ירקון

גוש 3,אזור 3,שורה 16,מספר 23


.ניסים זצ"ל ושושנה פרדס

 

דברי ההספד אשר נאמרו ע"י האח שלמה פרדס

ר' נסים פרדס ב"ר אליהו וזהרה-נולד כ"ג טבת, ה'תרפ"ג 11.01.1923
נ"ע יום שבת, י"ח אדר"ב, נטמן יום א', י"ט אדר"ב, תשס"ג23.03.03-

אשרי איש ירא את ה' במצוותיו חפץ מאד, טוב שם משמן טוב ויום המוות מיום .הוולדו

ה' מה אדם ותדעהו ובן אנוש ותחשבהו, אדם להבל דמה ימיו כצל עובר. אמרו חז"ל
כצל עובר, לא כצילו של אילן ולא כצילו של כותל אלא כצילו של עוף הפורח-
.גז חיש ונעופה

הנני בא לומר כמה מילים על הצדיק הכשר, רב המעלות והמעשים הטובים ר' נסים
.פרדס שהיום מלווים אנו אותו למנוחתו האחרונה ולספר משהו משבחי הנפטר

ובזה אמרו חז"ל: ההספד הוא למען הנפטר ולעילוי נשמתו. מינהג זה של ההספד עתיק
יומין הוא שכן מצאנו: ויבוא אברהם לספוד לשרה ולבכותה

תחילת בואו של האדם לעולם הזה היא לא לדירת קכע אלא לדירת עראי .ולתקופה מוגבלת
בספר בראשית נאמר: זה ספר תולדות אדם. האדם משול לספר. הכריכה העליונה מסמלת את
ראשית הדרך, את עריסת האדם ביום הוולדו ואילו הכריכה של הספר מצדו השני מסמלת את
.יום פטירתו-מקום מנוחתו

דפי הספר הם ימי שנותיו של האדם עלי אדמות. ועיקר העיקרים מהו תוכנם של .דפים אלה
מה הספיק האדם לעשות בדפי ימי חייו. נסים! הדפים שכתבת בספרך הם בעלי איכות
נעלה, מזהירים ומאירים את דרכך ודרך ביתך. אצילות נפשך ומעשיך הטובים כבן, כבעל
וכאבא ופעולותיך החינוכיות, כמחנך, מורה ומנהל והעמדת דורות תלמידים בארץ ובגולה
.הם עטרת תפארתך

כבן קיימת מצוות כיבוד אב ואם במלוא מובנה של המילה. בטוהר, באהבה, בשמחה, בלב שלם
.ובנפש חפצה ולאחר פטירת אמא ואבא סייעת לנו בכל אשר נפנה

כבעל היית איש מופת משך 59 שנות נשואין תפארת לרעיתך אשת החיל-מרת שושנה בת אהרן
וויקטוריה סידס. בשנה האחרונה מרותקת על ערש דווי ולא משת ממיטתה לילה ויום עד יומך
האחרון. נאחל לה אחולי בריאות שלימה ובמהרה-בטח בה לב בעלה. היית סמל השלמות של
הבעל היהודי, בעל מידות נאות ונימוסים נעלים. אציל נפש וברוך במעשי צדקה וחסד. קבלת
כל אדם בסבר פנים ובמאור פנים. קיימת מצוות הכנסת אורחים בששון ובשמחה וביתך היה
.פתוח לרווחה

כאבא היית יסוד ועיקר הבית. חנכת את בניך ברוח התורה והיראה והשפעת עליהם מלוא חפניים
טובה, אורה, שמחה ושפעה רוחנית. חינכת אותם לאהבת המולדת ושרתו בצ.ה.ל. הבן אליהו
שלישו וראש לשכתו של אלוף פיקוד המרכז רחבעם זאבי הי"ד במלחמת ההתשה והמירדפים,
בשגרירות ישראל בצ'ילה בתקופת איינדה, מיסד ומנכ"ל חברת 'מיקרוטסט'. הבן אהרן פוגש
במדים את סבו בשחרור הכותל המערבי במלחמת ששת הימים, מורה ברשת 'אורט', חבר
הנהלה במפעלי 'טלכור'-אלקטרוניקה והייטק, מייסד ומנכ"ל חברת 'אלפא'. והבת זהורית
.בחיל הים בסיני וכיום גננת. 3 בנים, 9 נכדים ו2- נינים

ובעבודתך החינוכית-מורה, מנהל ומחנך בירושלים בבי"ס 'אהל משה' ו'קרית יובל', בבית-שמש
מנהל בי"ס 'שמשון', בבני ברק סגן מנהל בי"ס 'קוממיות' וברמת-גן מנהל בי"ס 'נטעים'. העמיד
.תלמידים הרבה ונערץ על רבבות תלמידיו, חניכיו וחבריו

דברת בשקט, בענוה, בצניעות ובנעימות. ודבריך היו נשמעים באהדה ובאהבה מאחר והיו
.מלווים בידע מופלג בהכרת הארץ וירושלים ומן המקורות ברוח ישראל סבא

בשליחות הסוכנות היהודית כמרכז החינוך היהודי בתורכיה (1956-58) וטיפל גם בעידוד
העליה ובהצלת ס"ת וכ"ק מקהילות אלה. נאומיו ופרושי תורתו הקנו לו ר"ת שמו: .הרנ"פ

בשנות החמישים מקים בתי ספר, מורה ומרצה בקרב העולים. פעיל בקרב נוער השוליים
ובקליטת עליה. חבר בועדות שונות ובשנות הששים בועדת החמישה של משרד החינוך
.ל'התאמת התכנית בתנ"ך בבית הספר הממלכתי דתי'

בשנות העשרה לחייו מוצאים אותו ב'מחנות העולים', מייסד תנועת הנוער 'המשמר הצעיר'
ברוח דתית לאומית ותנועת הבגכי"ם-ברית גואלי כבוד ישראל-להשיב בנות .ישראל מעוון

במלחמת העולם השניה השתתף בבניית ה'אנגרים ' של הצבא הבריטי בסן-ג'ין, בהכשרת
.הפלמ"ח בדגניה (1942) ובתעשית הממתקים

מפקד בית"ר בימין משה וממפקדי האצ"ל בירושלים (המפקד 'דוד'). בקרבות .מלחמת השחרור
בעל עיטור לוחמי המדינה-העל"ה, עיטור לוחמי האצ"ל, מגן ירושלים ואות .הקוממיות

בהנהלת מוסדות ציבוריים שונים בהם ועד העדה הספרדית, תנועת 'תל"מ' מסדר 'הבונים
החופשים'. נודע כמשכין שלום וכמגשר ביישור הדורים ומחלוקות בארץ ובחו"ל בכלל
.ובירושלים בפרט

.פרסומים ושירים על בעיות נוער, עדה וחברה-חלקם בכינויו הספרותי ב.קנאי

עליו אוכל לומר ומה שאומר יחסר. זוכר אני את התקופה שנסים ממש לא היו לו לא
ימים ולא לילות. טרח ויגע עם אבא כשהיה בגפו וגם לאחר מכן. ולנו האחים עזר
במסירות ובדבקות אין סוף וטיפל בכל אחד ואחד מאתנו. ושושנה שלחט"ו לצדו של
.נסים המארחים המשפחתיים

נסים היה נצר לאבות ישרים וקדושים, מגזע תרשישים, עם שורשים עמוקים, מן הגולה אשר
בספרד. מצד אמו מרת זהרה, תלמידה ומורה ב'בצלאל'-בת יוכבד והרב שלמה ב"ר יוסף
אבורביע, ראש ישיבות 'מדרש שלמה' ו'אור זרוע'. ומצד אביו נין למקובל האלקי, רבי
אליהו פארידיס מראשי ק"ק חסידים 'בית-אל', נכד לדרשנה של ירושלים הרב ב"צ נסים
פרדס בעל המחבר של 'פרדס התורה' לפרשיות התורה והנ"ך, פרקי אבות .ושאלות ותשובות
בן לרבי אליהו פרדס, מורה ומחנך, רב, פוסק והוגה דעות-הרב הראשי וראב"ד מקודש בעיה"ק
ירושלים-כולם מנוחתם כבוד במרומי הר הזיתים שבירושלים-המקבלים פניו תחת .כסא הכבוד

בערוב ימיו מדוכא ביסורים קשים ומרים. אבד לנו איש צדיק, תם וישר, אהוב ונערץ. אבדה לנו
.פנינה מזהירה, יהלום נדיר. אהבנוך בכל לב

.זכית לשם טוב. טוב שם משמן טוב. שמן טוב לשעתו אך שם טוב לעולמים

הותרת חלל ריק ודאבון לב לרעיתך, בניך ובתך, חתנך וכלותיך, נכדיך וניניך וב"ב, לאחיך
.ולאחיותיך וב"ב ולכל קהל מעריציך הרבים

.חבל על דאבדין ולא משתכחין. ואי על האי גברא רבא ויקירא דבלא בארעא. תההמנוחתו כבוד

מנהל ביה"ס אליהו פרדס זצ"ל והמחנך נסים פרדס זצ"ל 1949

 

 

  - לצפיה בתמונות  מכנס המשפחה בירושלים    הקש על מתג   כנס  27.08.03

  תמונות מכנס המשפחה לזכרו של אברהם בן-נון  ז"ל -יום העצמאות 27.04.04 הקש על מתג  כנס יום העצמאות ה 56

horizontal rule

Home | שורשי משפחת פרדס | הרב אליהו פארידיש זצ"ל | הרב בן-ציון נסים פרדס זצ"ל | הרב אליהו פרדס זצ"ל | אברהם פרדס זצ"ל | ניסים פרדס זצ"ל | שלמה פרדס זצ"ל | ראובן אלקלעי ז"ל | אברהם בן-נון הי"ד | מסיפורי המשפחה | יבדלו לחיים טובים | Spain אקטואליה | ספר כתובות משפחתי | יצירת קשר T V | אתרי הנצחה | תמונות מכנסים משפחתיים | עצרת זכרון 17-04-2012
.
WebMaster: Aharon Pardess Tel:050-2266662 , Email : pardess@alpha99.net
Last updated: 04/19/12